Våre prosjekt

 

------------------------------------------------------------------------

 
Tuddal
Alpin.

 

Investortilpasset utviklingsprosjekt ved Langetjønn I Tuddal. Hjartdal kommune.

Dette er egenregi tilpasset byggselskaper hvor vi leverer både byggsystemer og bistår flere byggselskaper i sin tilnærming inn i egne investorprosjekt.

 

For investor som selv ikke bygger.

Prosjektet har en vesentlig oppside ved at det benyttes delentreprise ved innleie av underleverandører. Hyttene kan selges etter avhendingsloven med 1 årsbefaring.

 

Se link.

 

Flexi
boliger.

 

Vi ser at det er et generelt ønske fra byggeselskaper om å søke seg inn i egenutviklede prosjekter da bustadoppføringsloven setter krav som er vanskelig å etterleve hvis det er et ønske om å bygge volum.

Ny byggmetode kombinert med ny forretningsplan rundt å se tomt isolert sett opp mot bolig gjennom egenetablerte borettslag utgjør en betydelig mulighet for at flere skal kunne kjøpe sin egen bolig da terskelkravene er lave. Det utløser også muligheter til å bygge mer, mer effektivt og mulighet til lettere å kunne finansiere byggingen.
 

Seksjonerte moduler på 37 m2 fra 495.000 til leilighetskjøper med 50% fellesgjeld.


Se Link.

Bolig - Hytte
design

 

Gjennom egne agenturavtaler så har vi utviklet et eget bolig, hytte og interiør franchisedesign hvor du eier din butikk. Oppstart 1 jan. 2022.

Dette er din sjanse til å benytte dine kunnskaper og evner til salg av hytter, boliger, innredning og våre Opus by Roda kjøkken, vindu og trappedesign.
Vi søker selvstendige franchisedeltagere. 


Se Link.

 

Oslo Elementbygg.
 

Salg og markedsføring av boliger. hytter, flermannsboliger, eneboliger fra Arkitekt, elementbygg, transport og montering. 
 

Se Link.

Din egenkapital.no

 

Konseptbygging for boligkjøpere og investor der den enkelte boligkjøper kan løse sitt manglende egenkapital krav. 
 

Se Link.

Utbygging 
egenregi 

 

For byggmester og investorgrupper.
Utvikling av bedriften mot en større andel av bygging i egen regi for salg etter avhendingsloven.

Flere bedrifter har utfordringer med garantistillelser etter bustandsoppføringslovens § 12. Bedriftens vekst og utvikling stopper opp. Vi leder bedrifter mot alternativer.

 

Kontakt oss

 

Konflikt
megling


Flere bedrifter opplever at reguleringer rundt bygg og anleggsbransjen skaper mer konflikt enn det som loven var tiltenkt.
Utfordringene har økt da flere forsikringselskaper er villige til å betale rettskostnader opp mot kr. 100.000 og at det spekuleres i å benytte tingretten som et pruteverktøy.

 

Rettslige skritt er ofte uforutsigbare og handler ofte om tekniske formalia som ikke inntas tidlig i prosess er avgjørende.
Selvom det i utgangspunkett er rettinteresse så er etterpåklokskap ofte slik at norsk rett ikke ble riktig.

Vi bistår bedrifter før de går til advokat.
 

Se Link.

Ung Økonomi.

 

Veiledningskurs for unge på vei inn i muligheter til å legge et godt økonomisk fundament for god økonomi senere i livet. Vårt veiledningsprogram med kurs tar også for seg offentlig støtte mot førstegangs etablerere og ulike tilskudd som gjør veien inni god økonomi lettere.
 

Vi har opprette dette som et dagskurs rettet mot videregående utdanning med fokus på livsoppholdskostnader hvor egen bolig ofte er nærmere enn de fleste tror.

 

Kontakt oss.

Finansiell
avklaring.
lån

 

Det begynner med en drøm om å bygge. Vi ser også at de fleste starter i feil ende når de ikke har avklart med banken hvor mye de kan låne. Jo mer konkret du er i din førstekontakt med banken jo lettere får du lån på plass.
Vi bistår privatpersoner med avklaring og tidligfase informasjon og hvordan de skal fortå bygge og finansierings prossessen. Dette opplever vi skaper mer effektivt samspill med byggmester, arkitekt, bank osv.

 

Se Link.

H 60 bygg tilpasset campingplasser.
 

Byggene skal erstatte campingvogn/ spikertelt med en billigere løsning og med en energieffektiv løsning som gir campingplass eiere istand til å bygge infrastruktur med vesentlig lavere kostnad og lettere tilgang til lån. Fra 590.000 nøkkelferdig    


Se Link.

 
 
rens
clean

Utviklingsprosjekt.

 

Prototype for desinfisering av berøringspunkter, traller og handlevogner.
Vår oppgave er å  produktdesigne, produsere og markedføre produktet for vår kunde.

Internasjonal lansering av Rens under produktnavnet Clean.
 

Se link.

 

Ditt prosjekt?
 

Hva er ditt prosjekt ?   

Se Link.