Ditt konsept ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opus Invest. 

Vi utfordrer dagens virkelighet
 


  vI BYGGER DITT KONSEPT.

   

   

  _________________


  Etablere Bedrift

   

  Det begynner ofte med en ide og et ønske om å skape sin egen bedrift. Så skal ting organiseres og på plass. Vi bistår i oppstart under etableringen og finansieringen av ditt nye selskap. 

  Vi er opptatt av du ikke tar for mye kostnader med en gang, før det strengt talt er nødvendig. Kontakt oss så avtaler vi nærmere hva du ønsker at vi skal bistå med.
   

  KONTAKT OSS

  _____________

   

   

  VÅR VISJON

   

   

  Vår kompetanse skal bidra til å utvikle konkurransekraft gjennom produkter som har god nytteverdi. Vi ønsker å bidra til salg av sunne produkter med et sterk miljøavtrykk og sosial bærekraft. Og som våre kunders kunder gjør til sitt førstevalg.


  ________________

   


  30% BILLIGERE
  BOLIGER


  Flexiboliger.


  Vi har en klar visjon om at boliger skal bli vesentlig billigere enn idag. Våre boliger er selvfølgelig bygget etter Tek 17 når det gjelder livsløpsboliger. Våre studentboliger er bygget med reduserte krav etter tek 17.
  Det er selve forretning konseptets oppbygging med en unik delingsmodell mellom eiendomsinvestor, etablering av borettslag og en offentlig tilretteleggingsom gjør vår tilnærming unik og attraktiv på pris for du som ønsker å kjøpe din egen bolig. Dette har samfunnsnytte og en investoravkastning på 6-7% pr.år med sikkerhetspant i eiendom.

   

   

  Nøkkelferdige leiligheter


   37m2  fra kr. 495.000.

   

   

  LES MER 

   

   

  ________________________

   

   


  40% bILLIGERE
  HYTTER

   

  Mikrobygg Norge
   

  Vi har sammen med vår kunde Mikrobygg Norge As utviklet et hyttekonsept som gir hyttekjøper, tomteeiere og campingplasser lettere finansiering.

  Vi ønsker å bidra til at flere får billigere ferie og sunne opplevelser i norsk natur og vi har utviklet en hytteserie som treffer markedet bedre på pris, design og byggkvalitet.
  Mikrobygg har samme comfort som alle andre hytter men kommer bedre ut på inneareal. Det vi kaller Bra.

   

  60m2 hytter

  Fra kr. 550.000.

   

  LES MER

   

  ____________________________

   

   


  HEL AUTOMATISK
  TAKE AWAY


  VI SØKER FRANCHISE DELTAGERE

   

  Vår kunde har selv utviklet et helautomatisert take away konsept med mulighet ti døgnåpent 24-7-365 som er fullt ut digitalisert. Du bestillinger digitalt, betaler digitalt og får digital tilgang til lokalene for å hente bestillingene.
  Konseptet har ulike menyoppsett hvor du vil finne indisk, asiatisk og norsk mat. Det er bygget opp en komplett driftsenhet i Horten som er under testing frem til 1 Jan. 2020. Kunden bygger nå opp forsyningslogistikk med sentral produkksjon utenfor Horten.

   

  Ønsker du å melde interesse
  for franchisedrift ?

   
  KONTAKT OSS
   

  ________________________________

   


  din
  egenkapital.

  BOLIG.


  Forutsatt at du benytter våre byggpartnere i Opus Bolig elementbygg så er vi villige til å gå inn som sameie med 10% i din bolig de første 5 år. Dvs at vi dekker en vesentlig del av egenkapitalkravet.


  Vi ønsker gjennom dette å gjøre det mulig for deg å komme raskere inn i eiemarkedet slik at du er med i en vesentlig bedre verdivekst enn ved å leie.


  Les mer på
  Dinegenkapital.no

  ___________________________

   

   


  KOMMUNAL SEKTOR.

   

  ØKTE SKATTEINNTEKTER -INTEGRERING.


  Norske kommuner gjør en gjennomgående god jobb rundt sine innbyggere. Vi ser at en noen kommuner ønsker mest mulig kapitalavkastning på egne verdier og at dette styres av kortsiktige muligheter. Resultatet er ofte at det ikke skapes flere skattebetalere. Noen kommuner subsidierer tomteutbygginger. Her er det ofte metoden som er feil.
  Ved å tenke mer på reduserte bokostnader for skattebetalere så skapes boatraktivitet. Ved å tenke tomteutleie så skapes muligheter. Kontakt oss for en enkel mulighetstudie.

   

  Ny leilighet til Kr. 495.000,-
  Hvis kommunen vil.

  Les mer.
  _______________________

   

   

   

  produkter - kunder - mILJØ
   

  Vår konseptutvikling skal gi våre kunder en god opplevelse av vår veiledning. Den skal ha en nytteverdi på muligheter og risiko.

   

  Våre produkter er rettet mot personkunder, selskaper og mot kommunal sektor fra 2021. 

  De fleste bedrifter kopierer andres tilnærminger. Ofte gir dette gode svar. Men det skaper ikke noe unikt og dermed så uteblir en vesentlig del av konkurransekraften. Vi sliter med å fremheve det vi har fordi nabokommunen ofte har akkurat det samme.
  For bedriftene er dette svekkende. For kommunal sektor så ser man ikke mulighetene i en samlet tverrfaglig koordinering.

   

  Miljø er et kommende vekstområdet som kun er i en tidligfase. Større grad av investeringer er rettet inn mot bærekraft lokalt regionalt og globalt.

  Og her ligger det et enorm kommende marked. Så er det opp til deg å melde deg og din bedrift på denne muligheten og se det inntektpotensiale som ligger i grønn satsing.

  ______

   

  __________________